Khoá học: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (HẢI PHÒNG)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 17-19/04/2020