Khoá học: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT (HÀ NỘI)

Ngày khai giảng: Khoá học được tổ chức trong 3 ngày (tương đương 06 buổi), từ ngày 06 - 08/03/2020

Tags: pmc việt nam / tổ trưởng sản xuất